PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia powstał z myślą o beneficjentach, którzy stawiają na rozwój społeczno – gospodarczy. Wybrane do pozyskiwania dotacji unijnych z tego programu województwa to:

– podkarpackiego,
– lubelskiego,
– świętokrzyskiego,
– warmińsko – mazurskiego,
– świętokrzyskiego.

Województwa te zostały uznane za najsłabiej rozwinięte w Polsce, dlatego potrzebują dodatkowego wsparcia unijnego. W ramach PO PW dotacje mogą otrzymać między innymi: przedsiębiorcy z objętych programem województw, jednostki naukowe czy szkoły wyższe.